shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0722.598.431
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 maart 2019
Begindatum:11 maart 2019
Naam:GABLOK
Naam in het Frans, sinds 11 maart 2019
Adres van de zetel: Trou du Bois,Xhend. 90 Stratenplan
4652 Herve
Sinds 11 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 11 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 april 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.732  -  Groothandel in hout
Sinds 11 maart 2019
BTW 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 11 maart 2019
BTW 2008  47.522  -  Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 11 maart 2019
BTW 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 11 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 150.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug