shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0722.618.128
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 maart 2019
Begindatum:11 maart 2019
Naam:CHÂTEAU CHEVALIER DES MONTYS
Naam in het Frans, sinds 11 maart 2019
Adres van de zetel: Haute Levée 8 Stratenplan
4970 Stavelot
Sinds 11 maart 2019
Telefoonnummer:
+32484082848 Sinds 11 maart 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
florian.mawet@chevalierdesmontys.comSinds 11 maart 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Mawet ,  Florian  Sinds 11 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 15 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  55.203  -  Gites, vakantiewoningen en -appartementen
Sinds 15 maart 2019
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 15 maart 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 juli 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug