shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0722.633.964
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 maart 2019
Begindatum:12 maart 2019
Naam:MF TEAM CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 12 maart 2019
Adres van de zetel: Rue des Cailloux, Franière 2 Stratenplan
5150 Floreffe
Sinds 12 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 12 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Manna ,  Fortunato  Sinds 12 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 april 2019
 
Ruwbouw
Sinds 26 april 2019
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 26 april 2019
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 26 april 2019
 
Algemeen aannemer
Sinds 26 april 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 12 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 april 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 14 maart 2019
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 14 maart 2019
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 14 maart 2019
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 14 maart 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 12 maart 2019
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 12 maart 2019
BTW 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 12 maart 2019
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 12 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug