shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0722.657.423
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 maart 2019
Begindatum:12 maart 2019
Naam:LE POTIQUET
Naam in het Frans, sinds 12 maart 2019
Adres van de zetel: Rue Puits-en-Sock 149 Stratenplan  bus 1
4020 Liège
Sinds 12 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Crahay ,  Florence  Sinds 12 maart 2019
Zaakvoerder (2) Simaÿs ,  Françoise  Sinds 12 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 13 juni 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 12 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  47.112  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 12 maart 2019
BTW 2008  47.750  -  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 12 maart 2019
BTW 2008  47.784  -  Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels
Sinds 12 maart 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  47.112 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 13 juni 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug