shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0722.741.159
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 maart 2019
Begindatum:14 maart 2019
Naam:BE CAT SECURITY
Naam in het Frans, sinds 14 maart 2019
Adres van de zetel: Rue Hocheporte 107 Stratenplan  bus 73
4000 Liège
Sinds 14 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 14 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Rychter ,  Thierry  Sinds 14 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 april 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 april 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 april 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  80.100  -  Particuliere beveiliging
Sinds 1 april 2019
BTW 2008  80.200  -  Diensten in verband met beveiligingssystemen
Sinds 1 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug