shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0722.766.301
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 maart 2019
Begindatum:14 maart 2019
Naam:Dentiste Elise Lengler
Naam in het Frans, sinds 14 maart 2019
Commerciële Naam:Dentiste Elise Lengler
Naam in het Frans, sinds 14 maart 2019
Adres van de zetel: Chemin du Bougnou(SART) 68 Stratenplan  bus B
4845 Jalhay
Sinds 31 juli 2019
Telefoonnummer:
+32497644945 Sinds 14 maart 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
elise.lengler@gmail.comSinds 14 maart 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Lengler ,  Elise  Sinds 14 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 april 2019
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".


Naar boven   Terug