shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0722.788.669
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 maart 2019
Begindatum:15 maart 2019
Naam:FER & DEFAIRE
Naam in het Frans, sinds 15 maart 2019
Adres van de zetel: Rue de la Gare(LU) 6 Stratenplan
5170 Profondeville
Sinds 15 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 15 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Mengeot ,  Emmanuelle  Sinds 15 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 april 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 april 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 april 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.333  -  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 15 maart 2019
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 15 maart 2019
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 15 maart 2019
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 15 maart 2019
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 15 maart 2019
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 15 maart 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  73.110 -  Reclamebureaus
Sinds 1 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 31 augustus
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 augustus 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug