shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0722.802.725
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 maart 2019
Begindatum:15 maart 2019
Naam:VANTHIMO
Naam in het Frans, sinds 15 maart 2019
Adres van de zetel: Rue du Grand Ruau,Biesme 6 Stratenplan
5640 Mettet
Sinds 15 maart 2019
Telefoonnummer:
+32478594740 Sinds 15 maart 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
vooon2000@msn.comSinds 15 maart 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 15 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Van Wynsberghe ,  Thibaut  Sinds 15 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 26 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 26 maart 2019
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 26 maart 2019
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 26 maart 2019
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 26 maart 2019
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 26 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug