shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0722.827.271
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 maart 2019
Begindatum:15 maart 2019
Naam:APRODOM
Naam in het Frans, sinds 15 maart 2019
Adres van de zetel: Rue des Blés 67 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 15 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@aprodom.comSinds 5 april 2019
Webadres:
aprodom.com Sinds 5 april 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Adamita ,  Vladimir  Sinds 15 maart 2019
Zaakvoerder (2) Panassuk ,  Natalia  Sinds 15 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 15 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 april 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  46.900  -  Niet-gespecialiseerde groothandel
Sinds 15 maart 2019
BTW 2008  47.789  -  Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 15 maart 2019
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 15 maart 2019
BTW 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 15 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug