shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0722.827.370
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 maart 2019
Begindatum:15 maart 2019
Naam:Enersynt
Naam in het Frans, sinds 15 maart 2019
Adres van de zetel: Rue de la Râperie 14 Stratenplan
4280 Hannut
Sinds 15 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Dalmau Pons ,  Antoni  Sinds 15 maart 2019
Zaakvoerder (2) Hendrix ,  Stijn  Sinds 15 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 12 december 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 21 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 21 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 21 maart 2019
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 21 maart 2019
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 21 maart 2019
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 21 maart 2019
BTW 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 21 maart 2019
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 21 maart 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  74.909 -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 12 december 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug