shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0722.844.691
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 maart 2019
Begindatum:18 maart 2019
Naam:TRANSPORTS EXPRESS THIERY
Naam in het Frans, sinds 18 maart 2019
Adres van de zetel: Allée des Cerisiers(ARG) 36 Stratenplan
4601 Visé
Sinds 18 maart 2019
Telefoonnummer:
+32493882753 Sinds 18 maart 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
terwagne.t0102@gmail.comSinds 18 maart 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 18 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Terwagne ,  Thiery  Sinds 18 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 20 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 22 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 20 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug