shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0722.930.805
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 maart 2019
Begindatum:19 maart 2019
Naam:TOMAÏRA
Naam in het Frans, sinds 19 maart 2019
Adres van de zetel: Allée des Artisans 8 Stratenplan
4130 Esneux
Sinds 19 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 19 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Collaer ,  Maïra  Sinds 19 maart 2019
Zaakvoerder Gengoux ,  Tom  Sinds 19 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 22 oktober 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 april 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 27 april 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 april 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 22 oktober 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 april 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 april 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 27 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug