shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0723.546.655
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 19 juni 2023
Begindatum:25 maart 2019
Naam:TRAVSO
Naam in het Frans, sinds 25 maart 2019
Adres van de zetel: Rue Catherine Seret 2-4
4470 Saint-Georges-sur-Meuse
Sinds 2 april 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk (1)
Sinds 25 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vrancken ,  Ghislain  Sinds 2 april 2023
Persoon belast met dagelijks bestuur Vrancken ,  Ghislain  Sinds 2 april 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Leduc ,  Léon  Sinds 19 juni 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Paquot ,  Jean  Sinds 19 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 april 2019
 
Ruwbouw
Sinds 9 april 2019
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 9 april 2019
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 9 april 2019
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 9 april 2019
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 9 april 2019
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 9 april 2019
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 9 april 2019
 
Elektrotechniek
Sinds 9 april 2019
 
Algemeen aannemer
Sinds 9 april 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 april 2019
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 9 april 2019
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 9 april 2019
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 9 april 2019
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 9 april 2019
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 9 april 2019
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 9 april 2019
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 9 april 2019
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 9 april 2019
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 9 april 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 april 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 25 maart 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in een coöperatieve vennootschap indien de vennootschap beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek. In het andere geval, wordt zij van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug