shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0723.552.692
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 26 juli 2022
Begindatum:25 maart 2019
Naam:DL piscine
Naam in het Frans, sinds 25 maart 2019
Adres van de zetel: Saint Gilles 55   bus A
5590 Ciney
Sinds 1 maart 2020
Telefoonnummer:
+32492392992 Sinds 25 maart 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@dlpiscine.beSinds 25 maart 2019
Webadres:
www.dlpiscine.be Sinds 25 maart 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Davin ,  Simon  Sinds 25 maart 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Guiot ,  Xavier  Sinds 26 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 24 april 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 april 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  32.300  -  Vervaardiging van sportartikelen
Sinds 1 april 2019
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 april 2019
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 april 2019
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 april 2019
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 april 2019
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 april 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug