shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0723.816.572
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 maart 2019
Begindatum:29 maart 2019
Naam:GITONIC CORPORATION
Naam in het Frans, sinds 29 maart 2019
Adres van de zetel: Rue de l'Eglise 19
6980 La Roche-en-Ardenne
Sinds 20 mei 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@gtc-corp.beSinds 29 maart 2019
Webadres:
www.gtc-corp.be Sinds 29 maart 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 mei 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0732.676.830   Sinds 1 juni 2022
Vaste vertegenwoordiger Lefèbvre ,  Emilie  (0732.676.830)   Sinds 1 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 april 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 april 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 april 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  55.203  -  Gites, vakantiewoningen en -appartementen
Sinds 8 februari 2023
Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 19 januari 2023
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 19 januari 2023
Btw 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 april 2019
Btw 2008  68.312  -  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 april 2019
Btw 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 8 februari 2023
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 april 2019
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 april 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  81.210 -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 15 april 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug