shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0723.918.522
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 april 2023
Begindatum:2 april 2019
Naam:DESTOCK CARRELAGES
Naam in het Frans, sinds 2 april 2019
Adres van de zetel: Rue Grand'Route 575
4610 Beyne-Heusay
Sinds 2 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
destockcarrelages@gmail.comSinds 2 april 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Leso ,  Romuald  Sinds 2 april 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 december 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 december 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 december 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.521  -  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 2 april 2019
Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 2 april 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.331 -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 januari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug