shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0723.930.893
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 19 juni 2023
Begindatum:2 april 2019
Naam:TRANSPARENCE GROUPE
Naam in het Frans, sinds 2 april 2019
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen (1)
Sinds 22 februari 2024
Adres van de zetel: Quai Orban 22
4020 Liège
Sinds 31 maart 2022

Doorgehaald adres sinds 29 september 2022(2)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (3)
Sinds 2 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder AKRIMI ,  MOUEZ  Sinds 2 april 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Grignard ,  Didier  Sinds 19 juni 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Stockman ,  Julien  Sinds 19 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 april 2019
 
Ruwbouw
Sinds 2 april 2019
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 2 april 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 november 2019
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 20 november 2019
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 20 november 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 november 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit niet heeft voldaan aan haar verplichtingen om informatie door te geven aan het UBO-register of deze gegevens jaarlijks te actualiseren. Het zal worden ingetrokken zodra, volgens FOD Financiën, de relevante formaliteiten zijn vervuld. Voor vragen kunt u contact opnemen met de UBO-afdeling op het volgende adres: ubobelgium@minfin.fed.be.

(2)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".


Naar boven   Terug