shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0724.487.456
Status:Stopgezet
Sinds 14 november 2023
Rechtstoestand: Sluiting faillissement
Sinds 14 november 2023
Begindatum:3 april 2019
Naam:LIQTEC
Naam in het Frans, sinds 1 april 2019
Adres van de zetel: Ruelle de la Barrière 15
4342 Awans
Sinds 1 april 2019

Doorgehaald adres sinds 29 maart 2021(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 1 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Lenoir ,  Philippe  Sinds 1 april 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 april 2019
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 5 april 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 april 2019
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 5 april 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 april 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 april 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug