shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0724.570.402
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 november 2022
Begindatum:4 april 2019
Naam:CCB.ABDLB
Naam in het Frans, sinds 4 april 2019
Adres van de zetel: Baudouinthier 2a
4890 Thimister-Clermont
Sinds 4 april 2019
Telefoonnummer:
+32473331062 Sinds 4 april 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ch.barnabe@proximus.beSinds 4 april 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Barnabé ,  Christophe  Sinds 4 april 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Voisin ,  Jules  Sinds 21 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 1 mei 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 mei 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 mei 2019
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 1 mei 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 mei 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 mei 2019
Btw 2008  55.209  -  Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.
Sinds 1 mei 2019
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 mei 2019
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 mei 2019
Btw 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 mei 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 april 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug