shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0724.603.757
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 april 2019
Begindatum:5 april 2019
Naam:LE GLACE TRONOME
Naam in het Frans, sinds 5 april 2019
Adres van de zetel: Rue Mazy(JB) 73 Stratenplan
5100 Namur
Sinds 5 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 5 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Degryse ,  Thomas  Sinds 5 april 2019
Zaakvoerder Lénelle ,  Baudouin  Sinds 5 april 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 12 juli 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 juli 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 9 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 juli 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 8 juli 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 juli 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  10.520  -  Vervaardiging van consumptie-ijs
Sinds 9 april 2019
BTW 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 9 april 2019
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 9 april 2019
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 9 april 2019
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 9 april 2019
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 9 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 april 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug