shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0724.685.911
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 april 2019
Begindatum:9 april 2019
Naam:OA RENOSOL
Naam in het Frans, sinds 9 april 2019
Adres van de zetel: Quai de Coronmeuse 18 Stratenplan  bus 21
4000 Liège
Sinds 9 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 9 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Persoon belast met dagelijks bestuur Ozkan ,  Abdullah  Sinds 9 april 2019
Zaakvoerder Ozkan ,  Abdullah  Sinds 9 april 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 juni 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 juni 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 9 april 2019
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 9 april 2019
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 9 april 2019
BTW 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 9 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 april 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug