shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0724.850.019
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 12 december 2022
Begindatum:12 april 2019
Naam:Les délices de Josie Scomm
Naam in het Frans, sinds 1 oktober 2020
Adres van de zetel: Rue Zénobe Gramme 4
4280 Hannut
Sinds 1 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 12 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Bommarito ,  Giosiana  Sinds 12 april 2019
Zaakvoerder Bommarito ,  Giosiana  Sinds 12 april 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Rolans ,  Laurent  Sinds 12 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 mei 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 12 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 april 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 april 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.241  -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 12 april 2019
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 12 april 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug