shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0724.855.165
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 november 2022
Gebeurtenis op rechtstoestand Kwijtschelding van schulden
Sinds 27 juni 2023
Begindatum:16 april 2019
Naam:Arendt, Lolita
Sinds 16 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Arendt ,  Lolita  Sinds 16 april 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delwaide ,  Laurent  Sinds 21 november 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Kerstenne ,  Frédéric  Sinds 21 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 16 april 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 april 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 16 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 april 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 16 april 2019
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug