shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0724.972.060
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 april 2019
Begindatum:16 april 2019
Naam:De.Vi.Construct
Naam in het Frans, sinds 16 april 2019
Adres van de zetel: Rue de Gorhez 33 Stratenplan
4880 Aubel
Sinds 16 april 2019
Telefoonnummer:
+32470034665 Sinds 16 april 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
de.vi.construct.sprl@gmail.comSinds 16 april 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Denoël ,  Vincent  Sinds 16 april 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 mei 2019
 
Ruwbouw
Sinds 2 mei 2019
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 2 mei 2019
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 2 mei 2019
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 2 mei 2019
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 2 mei 2019
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 2 mei 2019
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 2 mei 2019
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 2 mei 2019
 
Elektrotechniek
Sinds 2 mei 2019
 
Algemeen aannemer
Sinds 2 mei 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 mei 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 2 mei 2019
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 2 mei 2019
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 2 mei 2019
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 2 mei 2019
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 2 mei 2019
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 2 mei 2019
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 2 mei 2019
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 2 mei 2019
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 2 mei 2019
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 2 mei 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 mei 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 2 mei 2019
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 2 mei 2019
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 2 mei 2019
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 2 mei 2019
BTW 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 2 mei 2019
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 2 mei 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 april 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug