shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0725.528.029
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 april 2019
Begindatum:19 april 2019
Naam:DDRI
Naam in het Frans, sinds 19 april 2019
Adres van de zetel: Rue Campagne(MIC) 215 Stratenplan  bus 1
4630 Soumagne
Sinds 19 april 2019
Telefoonnummer:
+32497524444 Sinds 19 april 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
chantalthimister@live.beSinds 19 april 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Thimister ,  Chantal  Sinds 19 april 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 april 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 25 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 april 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 april 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 25 april 2019
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 25 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 april 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug