shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0725.612.062
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 april 2019
Begindatum:24 april 2019
Naam:DH SERVICES
Naam in het Frans, sinds 19 april 2019
Adres van de zetel: Rue de Dison 15 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 19 april 2019
Telefoonnummer:
+32499173078 Sinds 29 april 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
huseyindurmaz02020202@gmail.comSinds 29 april 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 19 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Demir ,  Veysel  Sinds 1 augustus 2019
Zaakvoerder Durmaz ,  Hu̎seyin  Sinds 19 april 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 april 2019
 
Kapper/ kapster
Sinds 29 april 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 29 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 april 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid kapper/kapster
Sinds 29 april 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 april 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  96.021  -  Haarverzorging
Sinds 29 april 2019
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 29 april 2019
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 29 april 2019
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 29 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 2.500 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug