shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0725.623.940
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 augustus 2023
Begindatum:25 april 2019
Naam:Tasiaux, Marius
Sinds 25 april 2019
Telefoonnummer:
+32495747504 Sinds 25 april 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
tasiauxmarius@gmail.comSinds 25 april 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Tasiaux ,  Marius  Sinds 25 april 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Rase ,  Baudhuin  Sinds 17 augustus 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 april 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 25 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 april 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 april 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 25 april 2019
Btw 2008  02.200  -  Exploitatie van bossen
Sinds 25 april 2019
Btw 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 25 april 2019
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 25 april 2019
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug