shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0725.659.077
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 april 2019
Begindatum:24 april 2019
Naam:L'ATELIER DE LA POMME DE TERRE
Naam in het Frans, sinds 24 april 2019
Adres van de zetel: Rue Favauge, St-Gérard 105 Stratenplan
5640 Mettet
Sinds 24 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 24 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 mei 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 mei 2019
 
 
Toelatingen
Ambachtsman
Sinds 16 juni 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 mei 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  10.311  -  Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen
Sinds 24 april 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  10.311 -  Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen
Sinds 1 juli 2020
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 30.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 april 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug