shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0725.664.621
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 april 2019
Begindatum:22 april 2019
Naam:DML SUPPORT ACTIVITIES
Naam in het Frans, sinds 22 april 2019
Adres van de zetel: Rue Laurentpré 1 Stratenplan  bus A1
4870 Trooz
Sinds 1 augustus 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 22 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vennoot of lid Gabrielle ,  Marie-Louise  Sinds 22 april 2019
Zaakvoerder Van Gompel ,  Dirk  Sinds 22 april 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 mei 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 mei 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 mei 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 mei 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug