shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0725.780.427
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 april 2019
Begindatum:28 april 2019
Naam:LELOUP TRI - RECYCLAGE - VALORISATION
Naam in het Frans, sinds 28 april 2019
Afkorting: LELOUP T.R.V.
Naam in het Frans, sinds 28 april 2019
Adres van de zetel: Avenue de la Libération, Forv. 112a Stratenplan
5380 Fernelmont
Sinds 28 april 2019
Telefoonnummer:
0470/309.310 Sinds 28 april 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@etienneleloup.beSinds 28 april 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 28 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Leloup ,  Jordy  Sinds 28 april 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 mei 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 31 mei 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 mei 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  38.321  -  Sorteren van ongevaarlijk afval
Sinds 1 mei 2019
BTW 2008  38.322  -  Terugwinning van metaalafval
Sinds 1 mei 2019
BTW 2008  38.323  -  Terugwinning van inerte afvalstoffen
Sinds 1 mei 2019
BTW 2008  38.329  -  Terugwinning van overig gesorteerd afval
Sinds 1 mei 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 april 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug