shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0725.842.684
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 april 2019
Begindatum:29 april 2019
Naam:CO-HOMING
Naam in het Frans, sinds 29 april 2019
Adres van de zetel: Chaussée de Tirlemont 75 Stratenplan
5030 Gembloux
Sinds 29 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0473.430.967   Sinds 29 april 2019
Bestuurder GATIGNOL ,  PIERRE  Sinds 29 april 2019
Bestuurder Zeimet ,  Jean  Sinds 29 april 2019
Vaste vertegenwoordiger Louis ,  Marc  (0473.430.967)   Sinds 29 april 2019
Gedelegeerd bestuurder Louis ,  Marc  Sinds 29 april 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 mei 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 3 december 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 3 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 mei 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 mei 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  52.100  -  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Sinds 3 mei 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  52.290 -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 3 december 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 4.000.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 april 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug