shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0725.930.281
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 april 2019
Begindatum:30 april 2019
Naam:One Love Coop
Naam in het Frans, sinds 30 april 2019
Adres van de zetel: Rue Célestin-Hastir 107 Stratenplan
5150 Floreffe
Sinds 30 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk
Sinds 30 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Domange ,  Gilles  Sinds 30 april 2019
Bestuurder Halin ,  Jehan  Sinds 30 april 2019
Bestuurder Robert ,  Jérôme  Sinds 30 april 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 3 mei 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 mei 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 3 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 mei 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 3 mei 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 mei 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 3 mei 2019
BTW 2008  10.890  -  Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Sinds 3 mei 2019
BTW 2008  47.299  -  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 3 mei 2019
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 3 mei 2019
BTW 2008  56.290  -  Overige eetgelegenheden
Sinds 3 mei 2019
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 3 mei 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  56.210 -  Catering
Sinds 1 oktober 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 6.500 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug