shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0726.429.832
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 mei 2019
Begindatum:6 mei 2019
Naam:ENSO INTERNATIONAL
Naam in het Frans, sinds 6 mei 2019
Adres van de zetel: Rue du Temple(Lpg) 8 Stratenplan
4520 Wanze
Sinds 6 mei 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
wauthier@enso-value.comSinds 24 mei 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 mei 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0838.667.740   Sinds 6 mei 2019
Bestuurder Demuelenaere ,  Pierre  Sinds 6 mei 2019
Bestuurder Roberti de Winghe ,  Maxime  Sinds 6 mei 2019
Vaste vertegenwoordiger Nonet ,  Emmanuel  (0838.667.740)   Sinds 6 mei 2019
Gedelegeerd bestuurder Lhoëst ,  Wauthier  Sinds 6 mei 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 mei 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 22 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 mei 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 mei 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 22 mei 2019
BTW 2008  38.110  -  Inzameling van ongevaarlijk afval
Sinds 22 mei 2019
BTW 2008  38.212  -  Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen
Sinds 22 mei 2019
BTW 2008  38.213  -  Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen
Sinds 22 mei 2019
BTW 2008  38.321  -  Sorteren van ongevaarlijk afval
Sinds 22 mei 2019
BTW 2008  38.322  -  Terugwinning van metaalafval
Sinds 22 mei 2019
BTW 2008  38.323  -  Terugwinning van inerte afvalstoffen
Sinds 22 mei 2019
BTW 2008  46.779  -  Groothandel in afval en schroot, n.e.g.
Sinds 22 mei 2019
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 22 mei 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 mei 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug