shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0726.441.611
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 mei 2019
Begindatum:6 mei 2019
Naam:IMMO PATRIMONIO
Naam in het Frans, sinds 6 mei 2019
Adres van de zetel: Rue de Louveigné 110 B Stratenplan
4052 Chaudfontaine
Sinds 6 mei 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 mei 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Geraci ,  Tony  Sinds 6 mei 2019
Bestuurder Petit ,  Mikaël  Sinds 6 mei 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 juni 2019
 
Ruwbouw
Sinds 4 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 6 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 juni 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 4 juni 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 mei 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 6 mei 2019
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 6 mei 2019
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 6 mei 2019
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 6 mei 2019
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 6 mei 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 mei 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug