shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0726.545.638
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 mei 2019
Begindatum:8 mei 2019
Naam:A.F. Terrassement
Naam in het Frans, sinds 8 mei 2019
Adres van de zetel: Rue Pré du Beau Trieux(Achêne) 9 Stratenplan
5590 Ciney
Sinds 8 mei 2019
Telefoonnummer:
+32477047016 Sinds 8 mei 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
afterrassement1@gmail.comSinds 8 mei 2019
afterrassement1@gmail.comSinds 8 mei 2019
Webadres:
a.fterrassement Sinds 8 mei 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 8 mei 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Adam ,  Frédéric  Sinds 8 mei 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 mei 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 mei 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 mei 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 8 mei 2019
BTW 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 8 mei 2019
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 8 mei 2019
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 8 mei 2019
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 8 mei 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 mei 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug