shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0726.559.197
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 november 2023
Begindatum:8 mei 2019
Naam:PANZO
Naam in het Frans, sinds 8 mei 2019
Adres van de zetel: Avenue du Gerbier 14
4100 Seraing
Sinds 8 mei 2019

Doorgehaald adres sinds 8 november 2023(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 8 mei 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Curator (aanstelling door rechtbanken) Ligot ,  François  Sinds 20 november 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 mei 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 juli 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 juli 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 juni 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug