shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0726.571.867
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 mei 2019
Begindatum:8 mei 2019
Naam:Excellence Carrelage
Naam in het Frans, sinds 8 mei 2019
Adres van de zetel: Rue des Quatre Vents 17a Stratenplan
5300 Andenne
Sinds 8 mei 2019
Telefoonnummer:
+32479757895 Sinds 8 mei 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@excellencecarrelage.comSinds 8 mei 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 8 mei 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Grossi ,  Pierre  Sinds 8 mei 2019
Bestuurder Grossi ,  Rafael  Sinds 8 mei 2019
Bestuurder Paoletti ,  Thibaut  Sinds 8 mei 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 mei 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 20 mei 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 mei 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 mei 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 13 mei 2019
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 13 mei 2019
BTW 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 13 mei 2019
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 13 mei 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.331 -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 20 mei 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 mei 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug