shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0726.859.404
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 juli 2023
Begindatum:17 mei 2019
Naam:WID EXPERT
Naam in het Frans, sinds 17 mei 2019
Adres van de zetel: Rue du Tennis 21
4890 Thimister-Clermont
Sinds 17 mei 2019
Telefoonnummer:
+32476365844 Sinds 17 mei 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
legal@wid.expertSinds 17 mei 2019
Webadres:
wid.expert Sinds 17 mei 2019
wid.expert Sinds 17 mei 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 mei 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Wuidart ,  Boris  Sinds 17 mei 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Thunus ,  Elodie  Sinds 13 juli 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 februari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 17 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 juni 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 juni 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 17 mei 2019
Btw 2008  46.510  -  Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 17 mei 2019
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 17 mei 2019
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 17 mei 2019
Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 17 mei 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 mei 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug