shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.620.358
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 mei 2019
Begindatum:29 mei 2019
Naam:CP AGRI
Naam in het Frans, sinds 29 mei 2019
Adres van de zetel: Rue du Perseau(WD) 22 Stratenplan
5100 Namur
Sinds 29 mei 2019
Telefoonnummer:
+32475220401 Sinds 29 mei 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
prichrist@hotmail.comSinds 29 mei 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 mei 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Piron ,  Christophe  Sinds 29 mei 2019
Bestuurder Piron ,  Pierre  Sinds 29 mei 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 juni 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 juni 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  01.110  -  Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
Sinds 29 mei 2019
BTW 2008  01.130  -  Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
Sinds 29 mei 2019
BTW 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 29 mei 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 mei 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug