shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.628.870
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 mei 2019
Begindatum:29 mei 2019
Naam:ALESSENZO
Naam in het Frans, sinds 29 mei 2019
Adres van de zetel: Avenue Roi Albert 205 Stratenplan
5300 Andenne
Sinds 29 mei 2019
Telefoonnummer:
+32460953530 Sinds 29 mei 2019
+3285730528 Sinds 29 mei 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
lecoindessaveursandenne@gmail.comSinds 29 mei 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 mei 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Brood- en banketbakker
Sinds 3 juni 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 29 mei 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 29 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 juni 2019
 
 
Toelatingen
Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 3 juni 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 juni 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 29 mei 2019
BTW 2008  10.820  -  Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
Sinds 29 mei 2019
BTW 2008  47.241  -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 29 mei 2019
BTW 2008  47.252  -  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Sinds 29 mei 2019
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 29 mei 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 29 mei 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 mei 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug