shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.662.524
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 mei 2019
Begindatum:31 mei 2019
Naam:ALK DECO
Naam in het Frans, sinds 31 mei 2019
Adres van de zetel: Rue Julie Billiart 56 Stratenplan  bus 2
5000 Namur
Sinds 31 mei 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 31 mei 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Juniku ,  Edon  Sinds 31 mei 2019
Bestuurder Meti ,  Naim  Sinds 11 juni 2019
Bestuurder Shehu ,  Kastriot  Sinds 31 mei 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 juni 2019
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 19 juni 2019
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 19 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 19 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 juni 2019
 
 
Toelatingen
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 19 juni 2019
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 19 juni 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 juni 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.332  -  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 19 juni 2019
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 19 juni 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 mei 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug