shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0727.703.007
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 5 juni 2023
Begindatum:3 juni 2019
Naam:NADECIA
Naam in het Frans, sinds 3 juni 2019
Adres van de zetel: Rue de la Croix Jurlet 256
4040 Herstal
Sinds 6 juli 2020
Telefoonnummer:
+324911222446 Sinds 9 april 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
nadecia.srl@gmail.comSinds 3 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Zriouil ,  Nadia  Sinds 3 juni 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Tasset ,  Jean  Sinds 5 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 3 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 21 juni 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.610  -  Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels
Sinds 3 juni 2019
Btw 2008  47.793  -  Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding
Sinds 3 juni 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug