shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.706.965
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 juni 2019
Begindatum:3 juni 2019
Naam:FREIGHT LINES
Naam in het Frans, sinds 3 juni 2019
Adres van de zetel: Rue Xhavée 26 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 3 juni 2019
Telefoonnummer:
+3287679409 Sinds 3 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@freightlines.beSinds 3 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Goure ,  Aline  Sinds 3 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 juni 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 juni 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  53.200 -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 1 juli 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug