shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.749.923
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 juni 2019
Begindatum:4 juni 2019
Naam:HERGELA
Naam in het Frans, sinds 4 juni 2019
Adres van de zetel: Place Patenier 15/16 Stratenplan
5500 Dinant
Sinds 4 juni 2019
Telefoonnummer:
+3282226098 Sinds 4 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
hergela.dinant@gmail.comSinds 4 juni 2019
hergela.dinant@gmail.comSinds 4 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 4 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Géhénot ,  Merlin  Sinds 4 juni 2019
Bestuurder Guillaume ,  Geneviève  Sinds 4 juni 2019
Bestuurder Herpoel ,  Anaëlle  Sinds 4 juni 2019
Bestuurder Larue ,  Pierre  Sinds 4 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 juni 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 juni 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

Naar boven   Terug