shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0727.763.878
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 juni 2019
Begindatum:5 juni 2019
Naam:Insiting
Naam in het Nederlands, sinds 5 juni 2019
Adres van de zetel: Moerstraat 66   bus D
2320 Hoogstraten
Sinds 5 juni 2019
Telefoonnummer:
0486956855 Sinds 5 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@insiting.comSinds 5 juni 2019
Webadres:
www.insiting.com Sinds 5 juni 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vlamings ,  Jef  Sinds 5 juni 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 juni 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 juli 2019
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 juli 2019
Btw 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 1 juli 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug