shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.777.538
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 juni 2019
Begindatum:5 juni 2019
Naam:HelloApp
Naam in het Frans, sinds 5 juni 2019
Adres van de zetel: Boulevard Isabelle Brunell 2 Stratenplan  bus 1
5000 Namur
Sinds 5 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
sg.helloapp@gmail.comSinds 5 juni 2019
Webadres:
helloapp.be Sinds 5 juni 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Goffin ,  Simon  Sinds 5 juni 2019
Persoon belast met dagelijks bestuur Goffin ,  Simon  Sinds 5 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 juni 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 juni 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 5 juni 2019
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 5 juni 2019
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 5 juni 2019
BTW 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 5 juni 2019
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 5 juni 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug