shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.801.094
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 juni 2019
Begindatum:5 juni 2019
Naam:DR PLAFONNAGE
Naam in het Frans, sinds 5 juni 2019
Adres van de zetel: Rue de Rouvroy 287 Stratenplan  bus 2
5300 Andenne
Sinds 5 juni 2019
Telefoonnummer:
+32491730906 Sinds 5 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Diericx ,  Manuel  Sinds 5 juni 2019
Persoon belast met dagelijks bestuur Diericx ,  Manuel  Sinds 5 juni 2019
Gedelegeerd bestuurder Diericx ,  Manuel  Sinds 5 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 juni 2019
 
Ruwbouw
Sinds 27 juni 2019
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 27 juni 2019
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 27 juni 2019
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 27 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 6 december 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 juni 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 27 juni 2019
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 27 juni 2019
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 27 juni 2019
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 27 juni 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 juni 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 5 juni 2019
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 5 juni 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.310 -  Stukadoorswerk
Sinds 6 december 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug