shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.805.450
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 juni 2019
Begindatum:6 juni 2019
Naam:CRAC ME
Naam in het Frans, sinds 6 juni 2019
Adres van de zetel: Rue Saint-Loup 18 Stratenplan
5000 Namur
Sinds 6 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Graindorge ,  Cindy  Sinds 5 augustus 2019
Bestuurder Riahi ,  Mounir  Sinds 6 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 augustus 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 12 september 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 augustus 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 augustus 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.389  -  Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Sinds 6 juni 2019
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 6 juni 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 12 september 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug