shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.837.322
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 juni 2019
Begindatum:6 juni 2019
Naam:Must de Lipajou
Naam in het Frans, sinds 6 juni 2019
Adres van de zetel: Place des Tilleuls(BU) 4 Stratenplan
5004 Namur
Sinds 6 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Dieu ,  Cécile  Sinds 6 juni 2019
Bestuurder Dieu ,  Dominique  Sinds 6 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 juli 2019
Vrijstelling
Sinds 19 juli 2019
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 juli 2019
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 juli 2019
BTW 2008  47.260  -  Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 juli 2019
BTW 2008  47.722  -  Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 juli 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug