shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.867.115
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 juni 2019
Begindatum:7 juni 2019
Naam:CTL DE MONTEGNET
Naam in het Frans, sinds 7 juni 2019
Adres van de zetel: Montegnet(F) 2 Stratenplan
5370 Havelange
Sinds 7 juni 2019
Telefoonnummer:
+3200000000 Sinds 7 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Lambert ,  René  Sinds 7 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 juni 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 juni 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  03.220  -  Aquacultuur in zoet water
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  47.230  -  Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 juli 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug